Čipri

Čipri, ponornica u krškom području Istre, u najsjevernijem dijelu Limske drage. Izvorište joj je u flišnom području, 1 km sjeverno od zaselka Čipri, u podnožju brežuljka Pilostak (480m), uz zaselke Šipraki i Ladavci. Ondje je na vrlo usku prostoru površinska vododjelnica sljevova Butonige, Pazinčice i ponornice Čipri. U podnožju zaselka Čipri na vodotoku je označena kota od 279 m nadm. visine.