Polje Čepić

Polje Čepić, naselje kraj Kršana (45°12′N; 14°08′E; 30m nadm. vis.); 168 st. (2001) općina Kršan. Nalazi se u jugozapadnom dijelu Čepićkoga polja. Glavna je djelatnost intenzivna poljoprivreda na plodnome polju koje je nastalo isušivanjem jezera 1930.