Cvitići

Cvitići, naselje, općina Barban. Smješteno je sjeverno od Barbana i istočno od Žminja, ponad doline rijeke Raše (45°08′N; 14°01′E; 302m nadm. vis.); 78 st. (2001). Stanovnici se bave tradicionalnim poljodjelstvom (uzgoj vinove loze, žitarica, maslina), stočarstvom, a u začetcima je seoski turizam. Cvitići su dio Sutivana, naselja raspršenoga tipa koje čine zaseoci Cvitići, Raponji, Bašići, Grgeci, Dolica, Medančići, Risi, Varoš, Gorica.