Comunità autogestita della nazionalità

Comunità autogestita della nazionalità (CAN), samoupravna zajednica manjine, vrsta ustanove koja se osnivala u općinama s talijanskom nacionalnom manjinom u Sloveniji nakon ustavnih reformi 1974. po modelu samoupravnih interesnih zajednica. Osnovane su u općinama Kopar, Izola i Piran, a poslije još jedna za sve tri zajedno. Uloga im je bila dvojaka: surađivale su sa samoupravnim interesnim zajednicama za kulturu, obrazovanje i predškolski odgoj u pitanjima važnima za pripadnike talijanske nacionalne zajednice, a na razini općine djelovale su kao četvrto vijeće općinske skupštine kada se raspravljalo o problemima talijanske nacionalne zajednice.