Hrvatski glas

Hrvatski glas, tjednik koji je izlazio u Bujama od 5.XII.1947. do 16.VII.1955. (ukupno 313 brojeva). Imao je podnaslove: Tjednik Hrvata tršćanskog teritorija, od 53. br. (1950) Glasilo Narodnog fronta za Kotar Buje, od 74. br. (1950) Organ STAU-e Kotara Buje, 184. br. (1953) Organ Socijalističkog saveza radnog naroda Kotara Buje. Prvi urednik bio je Ivan Turković, potom Ratko Perić (1950), Anton Petretić (1551-52), Ljubo Prosen (1953), Borivoje Tadić (1954-55), Nebojša Misavljević (1955). Tjednik je tiskan u Trstu, Kopru, Puli i Umagu.