Cobol & Priora

Cobol & Priora, tiskara u Kopru nazvana po vlasnicima (1888-1905) Antoniju Cobolu i Carlu Priori; do 1888. bila je u vlasništvu C. Priore. Nalazila se u kući Francesca Zage - Parussolina.