Cecotti, Giovanni Giuseppe Bonifacio

Cecotti, Giovanni Giuseppe Bonifacio (Cecchotti, Cechotti, Cecoti, Cicotti), pićanski biskup (Gorica, 25.II.1697 - Pićan, 1.V.1765). Isprva je živio u franjevačkom samostanu u Pazinu. Potom je bio kućnim kapelanom markiza De Prièa, vlasnika Pazinske knežije, te s njim živio u Pazinu i u Švicarskoj, gdje je markiz bio carski poslanik. 

 

Biskupom ga je imenovala carica Marija Terezija 23.IX.1740., a nakon papine potvrde posvetio ga je baselski biskup 10.IX.1741. Zbog siromaštva biskupije dobivao je državnu godišnju pomoć od 300 forinti. U Pićnu je Cecotti obnovio biskupski dvor, proširio katedralnu crkvu, u kojoj je izgradio bočne kapele, te posvetio više oltara i nekoliko crkava. Povećao je broj kanonika, a o svojim je vizitacijama Svetoj stolici uputio tri iscrpna izvješća, važna za poznavanje onodobnoga stanja u tom dijelu Istre.

LIT.: I. Grah, Izvještaji pićanskih biskupa Sv. stolici (1589-1780), Croatica Christiana periodica, 1980, 6; E. Orbanić, Katedra sv. Nicefora, Pazin 2002.
I. Grah, Istarska enciklopedija