Blašković, Ante

Blašković, Ante (Tonči), sportski djelatnik (Split, 9.XII.1914 - Pula, 29.XII.1992). Jedan je od osnivača pulskih poduzeća Elektromehanike i Tehnomonta te začetnik nogometnih aktivnosti nakon II. svj. rata u Puli. Pridonio je izgradnji sportske infrastrukture u Istri.