Blašković, Ante

Blašković, Ante (Tonči), sportski djelatnik (Split, 9.XII.1914 - Pula, 29.XII.1992). Jedan je od osnivača pulskih poduzeća Elektromehanike i Tehnomonta te začetnik nogometnih aktivnosti nakon II. svj. rata u Puli. Pridonio je izgradnji sportske infrastrukture u Istri. 

 

Bio je nogometaš i atletičar, potom trener pulskih klubova, suutemeljitelj nogometnih klubova Uljanik, Pula, Tehnomont, Banjole i prvoga ženskoga nogometnoga kluba Istra Pula. Bavio se odgojem mladih igrača, osnovao je prvu nogometnu školu u Istri 1960. Kao sudionik NOB-a dobio je Partizansku spomenicu 1941., a za djelatnost u sportu dobio je 1985. Trofej Saveza za fizičku kulturu Hrvatske.

R. Matteoni, Istarska enciklopedija