Biološka raznolikost

Biološka raznolikost (biodiverzitet), raznolikost živih bića prisutnih u ekosustavima kopna i vode. Obuhvaća raznolikost vrsta i ekosustava te genetsku raznolikost.