Bilanović, Ivan

Bilanović, Ivan, liječnik (Duće kraj Omiša, 15.IX.1925 - Pula, 3.IX.2000). Od 1942. bio je sudionik NOP-a. Medicinski fakultet završio je u Zagrebu 1952., a specijalizaciju opće medicine 1971. 

Cijeli je radni vijek proveo u Puli; bio je predsjednik puljske Sekcije za opću medicinu Hrvatskoga liječničkoga zbora i ravnatelj Doma zdravlja. Obavljao i druge društvene dužnosti.

LIT.: Bilanović Ivan, u: Zbornik liječnika Hrvatske 1874-1974, Zagreb 1974.
I. Rudelić, Istarska enciklopedija