Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, visokoškolska, znanstveno-nastavna ustanova za izobrazbu kadrova u hotelijerstvu i turizmu, s dodiplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijima, stručnim studijima te znanstvenim istraživanjima na području ekonomije s naglaskom na turizam, ugostiteljstvo i održivi razvoj. Fakultet je član Sveučilišta u Rijeci. Sjedište mu je u Iki kraj Opatije. Njegova povijest započinje 1960., osnutkom Više ekonomske škole ugostiteljskog smjera, koja je 1969. prerasla u Odjel za ugostiteljstvo i turizam Ekonomskog fakulteta u Rijeci, kao specijalistički četverogodišnji sveučilišni studij. Odjel je 1974. postao samostalni Hotelijerski fakultet u Opatiji u sastavu riječkog Sveučilišta. Godine 1999. mijenja naziv u Fakultet za turistički i hotelski menadžment, a 2008. u današnji naziv.