Banka (banak)

Banka (banak; srednjovj. lat. banchus, bancha, prema germ. bank: klupa). 1. Klupa, sjedalo; stol; mjenjačnica. - 2. Općinsko sudbeno i upravno vijeće, ustanova običajnoga prava srednjovj. seoske samouprave utemeljena na običajnim normama koje nisu potjecale iz rim. prava. Nazvano je po klupi na kojoj sjede sudci (banchus iuris)