Vinistra, udruga

Vinistra, udruga vinogradara i vinara Istre osnovana 1994., a kao udruga građana sa sjedištem u Poreču registrirana 1995. Osnovana je radi pružanja stručne pomoći članovima, boljeg povezivanja proizvođača i zastupanja njihovih interesa, njegovanja i održavanja tradicionalnih običaja vezanih uz vinarstvo, boljeg predstavljanja i promidžbe vina te stvaranja imidža istar. vina kao kvalitetnih i prirodnih proizvoda.