Čiže

Čiže, ponor i ponornica sjeverozapadno od Berma, odnosno sjeveroistočno od ceste Trviž-Škropeti, na granici flišnih naslaga i krških vapnenačkih sedimenata.