Zaštita kulturnih dobara

Zaštita kulturnih dobara, služba, obično državna, koja organizira skrb o kult. dobrima, provodi postupke zaštite i upravne postupke propisane zakonima o zaštiti kulturnih dobara. U Istri se vrlo rano provodila organizirana skrb o kult. dobrima: podatci o mjerama zaštite Arene u Puli sežu u srednji vijek. Puljski antički spomenici pobuđivali su zanimanje europskih zemalja već u doba humanizma i renesanse te prosvjetiteljstva.