Mattiuzzi (Mattiussi)

Mattiuzzi (Mattiussi), obitelj kipara i oltarista iz Udina (XVIII.st.). Giuseppe, Giovanni, Giorgio, Pietro Giuseppe ml. izrađivali su kipove i oltare u stilu rokokoa uglavnom po crkvama u Furlaniji.