Matej iz Pule

Matej iz Pule, graditelj i kipar (? Pula, druga pol. XV. st.). Djelovao u Bujama i okolici. Zajedno s majstorom Petrom iz Ljubljane izgradio je 1492. crkvu sv. Marije Snježne kraj Čepića na gornjoj Bujštini. Imena majstora i njihovi klesarski znakovi isklesani su na lukovima arkature.