Zlatić, Josip

Zlatić, Josip, učitelj (Slum, 15.XII.1892 - Chicago, ? 1980). Završio je pripravnicu u Pazinu, a učiteljsku školu u Zagrebu. Maturirao je 1913. Prvo je radio u općoj pučkoj školi u Grimaldi. 

Vojni je rok služio za I. svjetskog rata. Tada je upućen u Zvornik na austrijsko-srpsku granicu (u Koviljači je bio i njegov brat Marko). Ranjen u borbama pri povlačenju austroaugarske vojske za srpske ofanzive. Liječio se u Varaždinu. Potom se vratio u Slum i ondje radio 1916-19., a zatim je dvije godine radio u Črnici, gdje je prijateljevao sa župnikom I. Flegom. U doba fašističkog uspona u Istri karabinjeri su ga osumnjičili i uhitili te je proveo 14 dana u pazinskome zatvoru. Nedugo zatim emigrirao u SAD.

LIT.: B. Jakovljević, Zaslužni učitelji Buzeštine do 1941. g., Buzetski zbornik, 1992, 17.
B. Jakovljević, Istarska enciklopedija