Morosini

Morosini (Morosin), stara mlet. plemićka obitelj. Prvi se put spominje u X. st., kada je dala podignuti crkvu sv. Mihovila Arkanđela i samostan San Giorgio Maggiore, čiji je osnivatelj Giovanni. Pripadala su joj četiri dužda, tri duždeve supruge, dvije kraljice, dva kardinala, mnoštvo kapetana i dvojica povjesničara. Najvažniji obiteljski posjedi bili su Latisana u Furlaniji i Savičenta u Istri (u posjedu 1488–1560). Andrea se spominje u Savičenti u XIV. st., a njegovi su nasljednici, baštinici feuda, bili sinovi Leonardo i Giacomo.