Klanec pri Kozini

Klanec pri Kozini, zbijeno naselje na sjevernom rubu Podgorskoga krasa (45°36′N; 13°56′E); 99 st. (2002), općina Hrpelje-Kozina. Leži u flišnoj dolini pod Mežečim vrhom, kraj izvora Glinščice na 420 m nadm. vis. U blizini je cesta Koper-Kozina i željeznička pruga Pula-Divača.