Costa Sbardilini, Bartolomeo

Costa Sbardilini, Bartolomeo (zvan delle Cisterne), arhitekt (Kopar, oko 1400 - ? Trst , nakon 1479). Udinska općina zaposlila ga je 1429. na 10 godina kao projektanta cisterni u gradu. U Kopru je o vlastitu trošku obnovio cisternu i fontanu na Mudi (1431).