Podgrad

Podgrad, veće središnje naselje u jugoistočnom dijelu Matarskoga polja i na sjevernom rubu Ćićarije (45°31′N; 14°9′E; 570 m nadm. vis.); 607 st. (2002), općina Ilirska Bistrica. Stara, gusto zidana jezgra naselja leži na obroncima flišnih uzvisina Grmade i Staroga grada. Noviji dio leži niže, kraj glavne ceste Trst-Rijeka.