Park prirode

Park prirode, zakonom zaštićeno prirodno područje. Prema Zakonu o zaštiti prirode RH među zaštićena područja ubrajaju se nacionalni parkovi, parkovi prirode i regionalni parkovi. Nacionalni park je prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna ili mora izvanrednih višestrukih prirodnih vrijednosti, koje obuhvaća jedan ili više očuvanih ili neznatno izmijenjenih ekol. sustava, a ponajprije je namijenjen očuvanju izvornih prirodnih vrijednosti ( Javna ustanova Nacionalni park Brijuni). Park prirode prostrano je prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna ili mora s ekol. obilježjima međunar. i nac. važnosti, s naglašenim krajobraznim, odgojno-obrazovnim, kulturnopovijesnim i turističko-rekreacijskim vrijednostima (Park prirode Učka). Regionalni park prostrano je prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna ili mora s ekol. obilježjima međunar., nac. ili područne važnosti i krajobraznim vrijednostima karakterističnima za područje na kojem se nalazi. O prirodnim krajolicima svrstanim u različite kategorije zaštite (nacionalni park, posebni rezervat, park-šuma, zaštićeni krajolik i dr.) u Istarskoj županiji skrbi ustanova Natura Histrica.