Osapska reka

Osapska reka (tal. Rio Ospo),  rijeka na doticaju fliša i krasa, izvire ispod osapske provalije, a ulijeva se u Miljski zaljev između Žavlja i Milja. Nastaje spajanjem bujica s flišnoga Tinjanskoga brda i kraških izvora.