Novi list

Novi list, dnevnik koji je s prekidima izlazio u Rijeci od 1900. Začetak mu je bio list Hrvatska sloga, koji je na Sušaku izlazio 1898-99. Potkraj 1899. urednikom je postao mladi Frano Supilo, koji je do tada u Dubrovniku uređivao Crvenu Hrvatsku. Novine su 2.I.1900. promijenile naziv u Novi list, a nakon selidbe redakcije sa Sušaka od 4.III. izlazile na drugoj strani Rječine. List je bio neovisan i izrazito hrvatski opredijeljen. God. 1904. postigao je najveću nakladu u Hrvatskoj, počeo izlaziti nedjeljom, prestao ovisiti o inozemnim glasilima i pomaknuo vrijeme izlaska na jutarnje sate, čime je u primorskim krajevima slomio premoć tršćanskog dnevnika Il Piccolo. Distribuirao se u Zagreb, Ljubljanu, Trst, Beč i Budimpeštu.