Zbirka sakralnih umjetnina u Labinu

Zbirka sakralnih umjetnina u Labinu, nastala je slijedom zbivanja nakon održane izložbe Problem restauriranja, 1980. U razdoblju 1981-85. labinski muzej povjerio je restauraciju ciklusa uljenih slika iz crkve sv. Marije Tješiteljice labinskomu akademskom slikaru i restauratoru Eugenu Kokotu. Zatim je 1986. u organizaciji Muzeja obnovljeno krovište, a iduće godine unutrašnjost objekta, pa je ciklus slika i drvenih kipova vraćen u crkvu, a 19.VI.1987. zbirka je otvorena, u dogovoru s crkvenim vlastima i na temelju sporazuma s Porečko-pulskom biskupijom, koja je vlasnik objekta i njegova inventara.