Marchiori, Giovanni

Marchiori, Giovanni, kipar (Caviola d'Agordo kraj Belluna, 1696 - Treviso, 1778). Djelovao je u Veneciji i Julijskoj Veneciji, gdje je izradio mnogobrojne kipove na crkvama i palačama. 

 

Očuvana su dva njegova kipa (Sv. Servul i Sv. Sebastijan) u crkvi sv. Servula u Bujama, izrađena 1737. i potpisana na podlošku. Nalaze se na rubovima oltara G. M. Albertinija. Nedavno su mu pripisani i kipovi anđela na oltaru Sv. sakramenta u crkvi sv. Eufemije u Rovinju, također izrađeni tih godina.

LIT.: C. Semenzato, La scultura veneta del Seicento e del Settecento, Venezia 1966; A. Horvat, R. Matejčić, K. Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Zagreb 1982; M. Klemenčič, Giovanni Marchiori v Rovinju, Acta historiae artis Slovenica, 1997, 2.
R., Istarska enciklopedija