Grad

Grad, specifičan oblik ljudske naseljenosti, obilježen velikom koncentracijom ljudi, radnih mjesta, stanova, kapitala, te većega broja proizvodnih i uslužnih djelatnosti. Zbog takvih se obilježja grad tretira kao zgusnuta regija, a u suvremenom ustrojstvu hrvatskih upravno-teritorijalnih jedinica kao jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije ili općine, te svako mjesto koje ima više od 10.000 stanovnika a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U sastav grada kao jedinice lokalne samouprave mogu biti uključena i prigradska naselja koja s gradskim naseljem čine gospodarsku i društvenu cjelinu te su s njim povezana dnevnim migracijama i svakodnevnim potrebama stanovništva. Iznimno, gdje za to postoje posebni razlozi (povijesni, gospodarski, geoprometni), status grada može imati i mjesto koje ne zadovoljava navedene uvjete. Gradovi u današnjem obliku osnovani su preustrojem upravno-teritorijalne podjele Republike Hrvatske 1992. U Istarskoj županiji status grada imaju Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag i Vodnjan, a u istar. dijelu Primorsko-goranske županije Kastav i Opatija. Gradu je na čelu gradonačelnik, kojega imenuje Gradsko vijeće. Vijećnici se biraju na lokalnim izborima svake četiri godine.

LIT.: M. Vresk, Grad u regionalnom i urbanom planiranju, Zagreb 1990.
R., Istarska enciklopedija