Golac

Golac, naselje sa zbijenom jezgrom, na Ćićariji, na sjevernim krškim padinama Slavničkoga pobrđa (45°31′N; 14°04′E; 644 m nadm. vis.); 75 stanovnika (2002), općina Hrpelje-Kozina. Leži na cesti Obrov-Velika Vrata-Buzet. Okuplja zaseoke Zagrad, Gojaki i Brdo. 

 

U Golcu je župna crkva sv. Nikole (spominje se 1788), te grobljanska crkva sv. Kancijana (1645). Naselje su 1478. spalili Osmanlije. Zapadno od Golca prostrano je obradivo područje, na vrhu (860 m) pokraj Zagrada ruševine utvrde Carstberg iz XI. st. Golac je u doba akvilejskoga patrijarha bio rezidencija grofova Goričkih, od XV. st. do 1918. pod Austrijom (od 1600. feud obitelji Petazzi iz Podgrada); u doba Italije u općini Materija (okrug Volosko-Opatija). Zbog prometne izoliranosti i nepovoljne starosne strukture broj stanovnika se u nekoć pretežito stočarskom naselju (ovčarstvo, govedarstvo) naglo smanjuje (1921: 610 st.; 1971: 160 stanovnika).

M. Požeš, Istarska enciklopedija