Furlani

Furlani, etnička skupina koja obitava u Furlaniji, sa zasebnim istočnoladinskim (furlanskim) jezikom i kulturom. Oblikovana je već u X. st. spajanjem keltskoga, romanskoga, germanskoga i slavenskog stanovništva. S dodjelom vojvodskih prava akvilejskomu patrijarhu 1077. Furlani su stekli svoju državnost, koja je trajala do 1420., kada je Mletačka Republika ukinula svjetovnu vlast patrijarha.