Bujština

Bujština, geografsko-povijesni naziv za sjeverozapadni dio Istre, između rijeke Dragonje na sjeverozapadu, doline Mirne na jugu, otvorena mora na zapadu i Buzetske zavale na istoku na prometnim pravcima Pula-Trst i Umag-Buzet. Ime je dobila po Bujama, koje su u središtu Bujštine, na raskrižju cestovnih pravaca.