Uljanik Plovidba

Uljanik Plovidba d.d., dioničko društvo za međunarodni prijevoz robe i putnika. Osnovao ga je 1.IX.1986. Uljanik radi upravljanja trima brodovima koji su se tada gradili u Brodogradilištu Uljanik. Zbog krize na pomorskom tržištu, naručitelji brodova nisu mogli ispuniti ugovore potpisane s Brodogradilištem, pa se najboljim rješenjem držao osnutak pomorskog poduzeća za izravnu eksploataciju brodova.