Avvenire, L'

Avvenire, L', talijanski demokršćanski povremenik, list provladine i radikalno-klerikalne orijentacije. Izlazio je u Trstu 1897-1903. kao dvotjednik, potom u Puli kao tjednik, prvo na 4 stranice formata 31×46cm do 19.II.1904., zatim u formatu 35×44cm do 31.I.1908. 

 

U dva navrata, 12.II.1904. i 5.X.1906., mijenjao je naslovnicu. Ugasio se 12.VII.1907. i počeo je nanovo izlaziti kao mjesečnik 4.I.1908. Najveća mu je naklada bila oko 2000 primjeraka. Često je polemizirao s talijanskim domoljubnim tiskom, posebice s listom Il Popolo Istriano, koji ga je žestoko napadao od njegova »dolaska« u Pulu i u kojem je nazivan »listom-pamfletom«. Izdavači i odgovorni urednici bili su prvo Giuseppe Ponton, Battista Soffiantini (glavni urednik) i Antonio Nardini (odgovorni urednik) te od 1907. Edoardo Macor.

L. Giuricin, Istarska enciklopedija