Brenta

Brenta, mlet. kapacitetna i transportna mjera za tekućine (vino, ulje). To je ujedno naziv posude kojom se u berbi grožđe prenosilo na leđima iz vinograda do bačve na zaprežnim kolima, a služila je i za rad u vinskome podrumu. B. je u Istri imala različite vrijednosti. Vrijednost vinske brente bila je obično manja u unutrašnjosti, a veća na obalnome području, jer je zbog brežuljkastosti sr. Istre teret morao biti manji.