Jug, Janez

Jug, Janez, ekonomist i političar (Izola, 6.VI.1947. - 26.IX.2011.). Nakon završene srednje i više pomorske škole u Portorožu zaposlio se u izolskoj Mehanotehnici nastavivši uz rad studirati na Ekonomskom fakultetu u Mariboru gdje je diplomirao, a već kao 30-godišnjak i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani.