Križanić

Križanić, prezime mnogobrojnih popova glagoljaša u srednjoj Istri u XV. i XVI. st. Među njima je značajan Jakov, svećenik i javni bilježnik (kraj XV. st. - prva polovica XVI. st.). O njegovu se životu ne zna gotovo ništa, osim da je bio župnik (plovan) u Barbanu. Ime mu je uparano na dvama glagoljskim grafitima u crkvi sv. Antuna Opata u Barbanu: 1496. potpisao se kao žakan, a 1497. kao pop, što znači da je tih godina zaređen. Glagoljski izvornik Istarskoga razvoda prepisao je i pred svjedocima ovjerio 1502. Osim toga izradio je još jedan izvorni prijepis (kopija aotentika),i tekst notarskoga protokola. Oba teksta (kopiju i protokol) prepisao je Levac K. i to su dva rukopisa na kojima se temelji glagoljska tradicija Razvoda.