Lama

Lama (akr. od La[ki] ma[terijali]), tvornica okova za namještaj sa sjedištem u Dekanima. Osnovana je 1953., kad je manja skupina radnika počela izrađivati brave i lokote.