Capovilla, Francesco

Capovilla, Francesco, klesar (Kopar, druga pol. XVIII. st. - ?). O njegovu se životu ne zna ništa; radio je u Rijeci i na Kvarneru potkraj XVIII. i poč. XIX. st. 

 

Izradio je dva oltara u Cresu (crkva sv. Marije Snježne), surađivao je pri izradbi glavnog oltara u krčkoj katedrali (1785-87), izradio je bočne oltare u augustinskoj crkvi sv. Jerolima u Rijeci i u crkvi u Praputnjaku kraj Rijeke. Osim toga, njegovo je ime na zvonu u crkvi u Gorenjoj Vasi kraj Lupoglava (1784).

LIT.: R. Matejčić, Djela primorskih baroknih oltarista Gaspara Albertinija iz Pirana i Franje Capovilla iz Kopra na Kvarneru i u Rijeci, Zbornik za umetnosno zgodovino, 1984, 20.
R., Istarska enciklopedija