Opera Nazionale Balilla (ONB)

Opera Nazionale Balilla (ONB), krovna režimska organizacija fašističke mladeži, koju je 3.IV.1926. osnovala Fašistička stranka radi tjelesnog i duhovnog odgoja mladih. Godine 1928. obuhvatila je sva nefašistička udruženja te provodila njihovu fašizaciju. 

Bila je sastavljena od četiriju grupacija ili dobnih skupina mladih: Balilla i Piccole Italiane (dječaci i djevojčice od 6 do 14 godina), Avanguardisti i Giovane Italiane (od 14 do 18 godina). Godine 1930. članom te organizacije postala je i udruga Figli della Lupa, s najmlađom dobnom skupinom. Iako je preporuka fašističkog vodstva bila da se obuhvate sva predškolska i školska djeca, organizacija nije bila u potpunosti obvezatna. Stoga su postojale dvije kategorije članova: upisani (iscritti) i učlanjeni (tesserati), koji su plaćali članarinu. Pripadnici tih organizacija u Istri imali su i određene povlastice: besplatnu uniformu, knjige i školsku užinu. Djeca iz poznatih antifašističkih obitelji ili obitelji hrvatskih »narodnjaka« nisu mogla biti članovi tih organizacija, pa tako nisu mogla imati pravo na društv. povlastice.

D. Dukovski, Istarska enciklopedija