Sila, Valeri(j)a

Sila, Valeri(j)a (rođ. Železnik), glumica (Izola, 16.IX.1889 - Trst, 27.III.1962). Osnovnu te obrtnu i trgovačku školu pohađala je u Trstu. Sa 16 godina prvi put je nastupila u skupini J. Štoke. 

U sezoni 1912-13. ugovorno je bila angažirana u profesionalnom slovenskom kazalištu u Trstu, gdje je tijekom godina igrala uglavnom komične, ali i karakterne uloge: Emilije u Othellu W. Shakespearea, Tone u Ribarskim svađama C. Goldonija, Ane u Revizoru N. V. Gogolja i dr. Kao sudionica NOB-a bila je uhićena. U kazalištu je prestala glumiti 1955. Surađivala je na koparskom i tršćanskom radiju. Igrala je i u filmovima Veselica(1960), Legge di guerra (1961) i La guerra continua (1962).

R., Istarska enciklopedija; ur.