Savnik, Roman

Savnik, Roman, geograf, karstolog (Ljubljana, 11.II.1902 - Ljubljana, 21.X.1987). Diplomirao geografiju i povijest te 1925. doktorirao geografiju u Ljubljani. 

Od jeseni 1949. ustrojio i vodio Zbirni center knjig in arhivov cone B STO u Portorožu. Od 1953. vodio Inštitut za raziskovanje Krasa SAZU u Postojni. Proučavao slovenski krš, solarstvo (Solarstvo Šavrinskega primorja, u Geografski vestnik, 1951., 23; Problemi piranskih solin, u Geografski vestnik, 1961., 33) i geografske značajke Slovenije. Bio je glavni urednik strukovnih publikacija i zbornika te Krajevnega leksikona Slovenije (Ljubljana 1968-80). Za svoj je rad dobio i Kidričevu nagradu.

M. Požeš, R., Istarska enciklopedija