Quarantotto (Quarantotti), Giovanni

Quarantotto (Quarantotti), Giovanni, povjesničar, pjesnik (Rovinj, 9.VI.1881 - Venecija, 13.XI.1977). Studij je završio 1905. na Sveučilištu u Grazu, a potom je bio nastavnikom u talijanskoj gimnaziji u Pazinu. Za I. svjetskog rata bio je, zbog dotadanje suradnje s mnogobrojnim iredentističkim listovima, interniran u Austriji do 1918. Nakon povratka u Trst najprije je bio ravnateljem Dopunske škole (Scuola Complementare), od 1928. Učiteljske škole (Istituto Magistrale). U politici se angažirao među osnivačima fašističkog pokreta.