Dolina (San Dorligo della Valle)

Dolina (tal. San Dorligo della Valle), zbijeno (osim u novom dijelu) naselje (45°36′N; 13°52′E; 110 m nadm. vis.); 911 st. (2001), tršćanska pokrajina. Smješteno je uz slovensku granicu, na flišnom Bregu pod krškim rubom, na blagoj padini nanosa rijeke Glinščice.