Burić, Mihovil

Burić, Mihovil, pop glagoljaš (Poljane u Istri, XVI.st.). Poznat je samo po glagoljskom zapisu u ulomku hrvatskoglagoljskoga Disipula, zbirke propovijedi za crkvenugodinu s primjerima, koja se čuva u Arhivu HAZU-a u Zagrebu. 

Iz zapisa se vidi da je bio sin Antona Burića i da je 1542. bio kapelan u Poljanama kraj Ičića, gdje je župnik bio neki Matija, a drugi kapelan Mihovil Glavičić iz Grižana. Ulomak je prvi identificirao Vjekoslav Štefanić, jer je bio ubačen u drugi glagoljski zbornik s kraja XV.st.

LIT.: V. Štefanić, Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije I, Zagreb 1969.
R., Istarska enciklopedija