Trinajstić, Matko

Trinajstić, Matko, pravnik i političar (Vrbnik na Krku, 4.II.1856 - Volosko, 29.II.1928). Gimnaziju je pohađao u Zadru, a bogosloviju počeo studirati u Gorici. Ubrzo je otišao u Prag, potom najprije u Zagrebu, a onda u Beču i Grazu studirao pravo. Pravničku službu počeo je u Trstu (zajedno s M. Laginjom) i nastavio u Vodnjanu, a odvjetničku praksu stjecao u uredu D. Vitezića u Krku. 

 

Pristaša hrvatsko-slov. građ. pokreta u Istri, javno je nastupio 1885. na velikom nar. taboru u Lindaru, a 1889. u kotaru Pula-Vodnjan kandidiran je za Istarski sabor. Potkraj te godine polit. ga je vodstvo pokreta poslalo u Buzet, gdje je 1890. otvorio odvjetnički ured. Već je 1894. izabran za buzetskoga načelnika (kao nasljednik Frana Flege), potom za poslanika koparskoga, buzetskoga, odn. piranskoga kraja u Istarskom saboru (od 1895). Bio je i članom prvog odbora Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru. Iskustvo koje je stekao na Krku, osobito kao tajnik krčke gosp. zadruge, primjenjivao je i u Buzetu, gdje je postao predsjednikom kotarske gosp. zadruge. Zajedno s predsjednicima drugih kotarskih zadruga u Istri (napose s M. Laginjom) vodio je žestoku borbu sa Zemaljskim gospodarskim vijećem, u kojem su tal. predstavnici imali gl. riječ i provodili diskriminacijsku politiku prema hrv. i slov. gospodarskim udrugama. Bio je predsjednikom Posujilnice, kreditnoga zavoda koji je omogućivao osamostaljivanje istar. seljaka. Prvi je počeo primjenjivati poljske topove kao sredstvo za spašavanje vinograda od tuče; zanimao se za pčelarstvo te u časopisu Pčela objavljivao stručne članke. Za njegova načelnikovanja u Buzetu je dovršen vodovod i osnovana Čitaonica. God. 1902. preselio se u Volosko, radio je kao odvjetnik i bavio se društveno-polit. djelatnošću. Od 1923. imao je odvjetnički ured u Kastvu.

LIT.: P. Strčić, Četiri krčka advokata u političkom životu Istre i Kvarnerskih otoka, Odvjetnik, 1968, 9; B. Jakovljević, Matko Trinajstić, Glas Istre, od 27.VII.1997.
B. Jakovljević, Istarska enciklopedija