Milanović, Božo

Milanović, Božo, svećenik (Kringa, 10.X.1890 – Pazin, 28.XII.1980). Odgojen u narodnjačkoj katoličkoj obitelji, obrazovanje je započeo u Kringi, a nastavio u carsko-kraljevskoj hrv. gimnaziji u Pazinu, te se uključio u pokret katoličke mladeži. Iako su ga privlačile prirodne i tehničke znanosti (pa je poslije čak prijavio i patent električnoga komutatora), nakon mature opredijelio se za studij teologije u Gorici, a za svećenika je zaređen u Trstu 7.VII.1914. Kao bogoslov postao je tajnikom i predsjednikom Akademskoga katoličkog društva Dobrila te je za ljetnih praznika pomagao utemeljenje »mladenačkih društava« po selima na Pazinštini.