Mikula Gologorički

Mikula Gologorički, pop glagoljaš, javni bilježnik i pisar (prva pol. XIV.st.).

Kao kapelan pazinskoga kneza »i vse gospode deželske i plovan Gole Gorice, očit oblašću svete Rimske crekve i cesarove slobode nodar i kneza pazinskoga i sve dežele pisar« napisao je Istarski razvod u njegovu hrvatskom izvorniku, koji nije očuvan. Iz drugih je izvora poznato da je Nicolaus, plebanus Gologorice, poslije smrti pićanskoga biskupa Enocha (1315–22) bio biskupijski vikar, te da je 1335. postao župnikom u Gračišću.

LIT.: J. Bratulić, Istarski razvod, studija i tekst, Pula 1978; isti, Istarski razvod, Pula 1989.
R.