Sirotić, Josip

Sirotić, Josip, učitelj (Sovinjsko Polje, 22.V.1885 - Zagreb, 19.III.1976). Učiteljsku školu završio je u Kopru 1904. Prvo mu je učiteljsko mjesto bilo u Slumu, gdje je, osim za prekida u vrijeme I. svj. rata, radio do 1922., kada je premješten u Peničiće, potom u Vele Mune, Rukavac i u Rivoltu d'Addu kraj Milana. 

 

Emigrirao je 1928. u Zagreb te radio u osnovnoj školi, u kojoj je bio i ravnateljem. Bio je i učitelj u šegrtskoj školi, a u ljetnim je mjesecima opismenjivao vojnike. Umirovljen je 1939., a 1945. ponovno aktiviran te je radio na pučkoj školi u Buzetu. Tada je Međunarodnoj komisiji za razgraničenje između Italije i Jugoslavije dao prikaz svojega životnog puta i učiteljevanja, kao jedan u nizu dokaza o hrvatstvu u Istri i o etničkom čišćenju. U Slumu je zatekao velik broj nepismenih, ruševnu školu te loše higijenske i zdr. uvjete. U nekim siromašnijim obiteljima harala je tuberkuloza, u selu se povremeno pojavljivao i trahom. Sirotić je organizirao tečajeve za nepismene, pošumljavanje okolice Sluma i dr. korisne radnje.

LIT.: B. Jakovljević, Zaslužni učitelji Buzeštine do 1941. g., Buzetski zbornik, 1992, 17; M. Sirotić, Josip Sirotić, učitelj, Istarska Danica 1995, Pazin 1994.
B. Jakovljević, Istarska enciklopedija