Marezige

Marezige, naselje u sjevernom dijelu Koparskih brda (45°31′N; 13°48′E; 283 m nadmorske visine); 410 st. (2002); općina Kopar. Obuhvaća više okolnih zaselaka raspoređenih na tjemenu i obroncima Marežganskoga hrpta, između dolina rijeke Badaševice na sjeveru i potoka Rokave na jugu.